Πληροφορίες:

Επωνυμία : PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Εταιρικό κεφάλαιο: 56.000€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 141473801000

ΕΔΡΑ: Λεωφ.Ηρακλείου 385, 14122, Νέο Ηράκλειο

Εταίροι: Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η εταιρεία PLAYSEAS LIMITED με έδρα: Lara Buildings 1, Guzeppi Calleja Street,  IKLIN IKL1262, Malta

Διαχειριστής: Ελευθέριος Κωστάκης

Οικονομικές Καταστάσεις και Λοιπές Ανακοινώσεις PLAYSEAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ